Ring när som helst

Vi har jour dygnet runt

Begravningslagen

Under den nya begravningslagen i Sverige från 2012, måste gravsättning eller kremering ske inom en månad efter dödsfallet, med möjlighet att vänta upp till ett år med urnans gravsättning.

Den nya begravningslagen som infördes i Sverige år 2012 fastställer tydliga riktlinjer för tidsramarna kring begravningar. Enligt denna lag ska tiden från dödsfall till dess att gravsättning eller kremering äger rum inte överstiga en månad. Detta ger anhöriga och nära vänner en fast tidsperiod att planera och genomföra de sista avskeden på ett värdigt sätt.

För de som väljer kremering erbjuder lagen ytterligare flexibilitet; urnan med den avlidnes aska får gravsättas upp till ett år efter kremeringen. Detta tillmötesgår behovet av mer tid för planering av urnsättningen, vilket kan vara särskilt viktigt om familjemedlemmar behöver resa långa sträckor eller om man önskar vänta på en särskild tidpunkt som har en speciell betydelse.

Ring oss - Gnosjö

0370-993 90

Ring oss - Gislaved

0371-22 63 99

Ring oss - Juridik

0370-180 74

Vi har jour dygnat runt

0370-180 90

Värnamo

Växjövägen 5
331 32 Värnamo

 0370-180 90
 info@lundellbegravningar.se

Gnosjö

Industrigatan 15,
335 32 Gnosjö

 0370-993 90
 info@lundellbegravningar.se

Gislaved

Sjukhusgatan 11,
332 38 Gislaved

 0371-22 63 99
 info@lundellbegravningar.se