Ring när som helst

Vi har jour dygnet runt

Testamente

Med ett skräddarsytt testamente kan du säkerställa att din vilja respekteras efter din bortgång, skydda nära och kära och anpassa arvsordningen efter din unika situation. Vi bistår med korrekt utformning, förvaring och bevakning av ditt testamente.

Idag ser familjesituationerna väldigt olika ut och därför är det bra att tänka igenom hur jag vill ha det efter ens bortgång.

Ett testamente regelerar vem som ärver vad och de vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

Det är viktigt att ett testamente skrivs på rätt sätt och det hjälper vi dig med. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får önskat utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Det är viktigt att ett testamente är utformat så att inga tolkningsproblem uppstår. Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet och det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall.

Vi erbjuder trygg förvaring och bevakning av ert testamente hos oss.

Ring oss - Gnosjö

0370-993 90

Ring oss - Gislaved

0371-22 63 99

Ring oss - Juridik

0370-180 74

Vi har jour dygnat runt

0370-180 90

Värnamo

Växjövägen 5
331 32 Värnamo

 0370-180 90
 info@lundellbegravningar.se

Gnosjö

Industrigatan 15,
335 32 Gnosjö

 0370-993 90
 info@lundellbegravningar.se

Gislaved

Sjukhusgatan 11,
332 38 Gislaved

 0371-22 63 99
 info@lundellbegravningar.se