Ring när som helst

Vi har jour dygnet runt

Bouppteckning

Att navigera genom processen för bouppteckning kan vara utmanande under en redan svår tid. Vi erbjuder expertis för att säkerställa att allt hanteras korrekt, från dokumentation till eventuellt arvskifte, med Thomas Lundell som ansvarig. Kontakta oss för stöd och vägledning.

Inom 3 månader efter dödsfallet ska en bouppteckning av den dödes tillgångar och skulder lämnas in till skattemyndigheten. Efter registrering hos skatteverket fungerar bouppteckningen som en legitimation för dödsbodelägarna. I bouppteckningen görs ingen fördelning, däremot ligger den till grund för kommande bodelning samt arvskifte.

Är dödsboet utan tillgångar sker i stället en dödsboanmälan på kommunens individ-och familjeomsorgsavdelning. De kan även i vissa fall hjälpa till med kostnaderna (ekonomiskt bistånd) för en enkel begravning när det inte finns några medel i boet.

Vi hjälper dig gärna med bouppteckningen och det eventuella arvsskifte som skall ske när bouppteckningen är klar. Det kan i många fall vara skönt att lämna över just denna hantering till någon kunnig person för att man ska slippa vara orolig för att det inte går rätt till. Just arvsfrågor kan vara känsliga, därför är det ofta skönt att ha en neutral och kunnig person som arbetar med frågorna.

Ansvarig för vår bouppteckningsavdelning är Thomas Lundell.

 

THOMAS LUNDELL

Auktoriserade boutredare, Familjerättkonsult, sång- och musik

Ring oss - Gnosjö

0370-993 90

Ring oss - Gislaved

0371-22 63 99

Ring oss - Juridik

0370-180 74

Vi har jour dygnat runt

0370-180 90

Värnamo

Växjövägen 5
331 32 Värnamo

 0370-180 90
 info@lundellbegravningar.se

Gnosjö

Industrigatan 15,
335 32 Gnosjö

 0370-993 90
 info@lundellbegravningar.se

Gislaved

Sjukhusgatan 11,
332 38 Gislaved

 0371-22 63 99
 info@lundellbegravningar.se