Ring när som helst

Vi har jour dygnet runt

Arvsskifte / Bodelning

Ett arvskifte ordnar fördelningen av ett dödsbos tillgångar bland arvingarna, medan bodelning delar upp egendom vid skilsmässa eller dödsfall. Vi står redo att vägleda er genom dessa processer.

 

Om dödsboet består av mer än en dödsbodelägare kan ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Skifteshandlingen ligger som grund för att t.ex. fördela pengar, fonder, aktier, och fastigheter genom arv.

Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först. Bodelning är en matematisk beräkning som fördelar makarnas giftorättesgods. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. Endast genom testamente kan sambor ärva varandra. En bodelning kan man även göra under livstiden i syfte att omfördela egendom mellan makarna t. ex. efter en skilsmässa.

Kontakta oss om du behöver hjälp med något av ovanstående.

 

Ring oss - Gnosjö

0370-993 90

Ring oss - Gislaved

0371-22 63 99

Ring oss - Juridik

0370-180 74

Vi har jour dygnat runt

0370-180 90

Värnamo

Växjövägen 5
331 32 Värnamo

 0370-180 90
 info@lundellbegravningar.se

Gnosjö

Industrigatan 15,
335 32 Gnosjö

 0370-993 90
 info@lundellbegravningar.se

Gislaved

Sjukhusgatan 11,
332 38 Gislaved

 0371-22 63 99
 info@lundellbegravningar.se